Amióta neki adtam a házam, nem törődik velem a lányom! Vissza lehet csinálni az ajándékozást?

Hirdetés

Amióta neki adtam a házam, nem törődik velem a lányom! Vissza lehet csinálni az ajándékozást?

Tisztelt Ügyvéd úr!

Két lányom van, az egyikük 20 éve Amerikában él az amerikai férjével, a másik, a fiatalabb pedig itthon lakik, nem messze tőlem. Mivel az Amerikában élő lányom lényegében nem tartja velem a kapcsolatot, a húga viszont hosszú évek óta minden második napon eljött hozzám, főzött rám, kitakarított nálam stb., ezért úgy döntöttem, hogy a házamat a kisebbik lányomnak ajándékozom teljes egészében.

Hirdetés

Meg is írtuk a papírokat, de amióta ez megtörtént, a kislányom rám sem néz, pedig benne van a szerződésben is, hogy azért kapta meg a házat, hogy életem végéig gondozzon engem. Ez így nekem nem jó, ennél az is jobb lenne, ha visszacsinálnák mindent, eladnám a házat és idősek otthonába mennék. Ott legalább gondoskodnak rólam. Vissza lehet csinálni az ajándékozást?

Az Ön által vázolt esetben alapvetően és elviekben nincs jogi akadálya az ajándék visszakövetelésének. A meglévő ajándékot ugyanis az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. Ilyenkor a megajándékozott akkor nem köteles csak az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

Hirdetés

Akkor is vissza lehet követelni az ajándékot, ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el. Végül, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Fontos, hogy az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés végleges meghiúsulása miatt csak akkor követelhető vissza az ajándék, illetőleg csak akkor követelhető az ajándék helyébe lépett érték, ha az ajándékozás összes körülményére kiterjedő vizsgálódás alapján az állapítható meg, hogy valamilyen lényeges körülményre vonatkozó feltevés indította az ajándékozót az ajándékozásra, s e feltevés nélkül az ajándékozásra kétséget kizáróan nem került volna sor. E tekintetben a bizonyítás az ajándékozót, vagyis Önt terheli.

Hirdetés

Az Ön esetében azonban fontos bizonyíték lehet, hogy elmondása szerint magában a szerződés szövegében is szerepel az, hogy a kislánya a jövőben is gondoskodni fog magáról (amely, megjegyzem, egyébként is törvényi kötelezettsége).

Dr. Wagner Ádám ügyvéd

https://wagnerugyved.hu/

Hirdetés

Hozzászólások:

Hirdetés