Egy pasi bemegy a vadászboltba

Hirdetés

Egy pasi bemegy a vadászboltba, egy távcsövet akar venni a puskájára.
Mondja neki az eladó:
– Uram! Nézze meg , ez a legjobb távcsövünk! Látja ott azt a kis pontot, ott a hegyen? Na , az a mi kertünk! Nézze!
A koma nézi… nézi… elkezd röhögni.
– Mi van, mit röhög???
– Látok ott egy nőt meg egy férfit, ruha nélkül kergetőznek az udvaron!
– Adja ide! … Úristen! Az a feleségem, meg a szomszéd! Tudja mit?
Ingyen magának adom a távcsövet, ha a feleségemet fejbe lövi, a pasinak meg ellövi a farkát.
Az ürge felteszi a távcsövet a puskára, céloz… és megint elkezd röhögni.
-Mit röhög már megint???
-Azt hiszem meglesz egy lövésből is!!!

Hirdetés

+1 vicc:
A friss menyecske az ünnepek előtt szeretne meggyónni, így hát a gazda megkéri az inast, hogy szekérrel vigye be az asszonyt a tanyáról a paphoz, a faluba.
A gyónás végén a menyecske szégyenkezve, elpirulva vallja be, hogy neki még volna egy bűne:
A szekéren a tanyáról jövet megcsalta a férjét az inassal.
– Ejnye, leányom, ilyet nem szabad tenni, ez az Úrnak nem tetsző dolog.
De az Úr megbocsátja bűneidet, ezért a bűnért külön mondj el 2 Miatyánkot, s bánd meg bűnödet!
– Tiszteletes úr, akkor legyen inkább négy Miatyánk, mert visszafelé is az inassal megyek!

Hirdetés

Hozzászólások: