Élő közvetítés a Csíksomlyói pünkösdi búcsúból.

Hirdetés

Élő közvetítés a Csíksomlyói pünkösdi búcsúból.

Minden évben több százezer ember zarándokol Somlyóra és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén. A csíksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatevő szobrához való pünkösdi zarándoklat kiemelt vallási esemény.

Hirdetés

Csíksomlyói Búcsú
2022. június 3-6.
Mottó:
PAX ET BONUM!
BÉKE ÉS JÓSÁG!

2022. június 3.

– 17.00 Imaóra a kegytemplomban
– 18.00 Nyitó szentmise, amit ünnepi rózsafüzér követ
– Péntekről szombatra virradólag, virrasztás a kegytemplomban

2022. június 4. Pünkösdszombat

– 7.30 Szentmise a kegytemplomban
– 10.30 A kegytemplom előtti térről a kordon elindul a nyeregbe
– 10.00 Ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben
– 11.00 Szentségimádás a nyeregben
– 12.30 Ünnepi szentmise a nyeregben, amelynek főcelebránsa és szónoka Exc. és Ft. dr. Udvardy György veszprémi érsek

– 17.00 Csángó-szentmise a „Szent Péter és Pál” plébániatemplomban
– 18.00 Pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban
– Szombatról vasárnapra virradólag, virrasztás a kegytemplomban

Hirdetés

2022. június 5. Pünkösdvasárnap

– A szentmisék sorrendje a kegytemplomban: 7.00, 8.00, 10.30 és 18.00.

2022. június 6.

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap.

– A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek a kegytemplomban: 8, 10.30 és 18.00.

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe, Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templomépítésben. Viszonzásul – a kor szokása szerint -, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy “a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni”. Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére.

Hirdetés

1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe, István gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogott hitének védelmére.

A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára, szembeszállni a Bővebben: Pünkösdi búcsúhitújítók hadával. Ezalatt az idősek, az asszonyok és a gyermekek Somlyón maradtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint, nyírfaággal kezében, vagy a járművét feldíszítve tér haza otthonába.

Csíksomlyó most is a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. Most már a más vallású keresztény hívek is szívesen vesznek részt a búcsújárásban. A Szűzanya iránti tiszteletben a buzgóság az idő múlásával sem lankad. Év közben is szüntelenül özönlik a nép Somlyóra Máriát tisztelni, köszönteni, előtte imádkozni. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol Somlyóra és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén.

Hirdetés

A kegytemplom és a búcsú értékes tárgyai közé tartozik a főoltár bal oldalán található labarum, amit a nép labóriumnak nevez.

Amikor a papság ezen jelvénnyel az élén felér a Kis-Somlyó-hegyen lévő Salvator-kápolna elé, eléneklik az „Egészen szép vagy Mária” éneket és azután folytatódik tovább a körmenet.

(a www.ofm.ro nyomán)

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Hirdetés


Címlapfotó: illsztráció

Hirdetés

Hozzászólások: