Ezt jobb ha tudja! Ez is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságba, van ami viszont nem:

Hirdetés

A nők 40 éves nyugdíjjogosultságába beleszámít-e a rehabilitációs ellátás alatti, 4 órás munkaviszony, amikor a havi jövedelem bruttó 180 ezer forint volt, tehát meghaladta a minimálbért?

Hirdetés

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a folyósításának időtartamát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) általános szabályai szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni.

Hirdetés

Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért az ellátás folyósítása alatti keresőtevékenység alapján is szolgálati időt lehet szerezni, amely keresőtevékenységet a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként is figyelembe kell venni. Megjegyzem, ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon időszak kétszeresen lesz figyelembe véve szolgálati időként, hiszen erre a Tny. rendelkezései nem nyújtanak lehetőséget.

Felhívom a figyelmét: az a tény, hogy az ellátás folyósítása alatt nem teljes, hanem részmunkaidős volt a foglalkoztatás, nem befolyásolja a biztosítási idő teljes időtartamának figyelembe vételét, hiszen a jogosultsági idő tekintetében minden esetben a biztosítási idő teljes tartamát figyelembe kell venni, függetlenül azon ténytől, hogy a részmunka-időbeni foglalkoztatásból származó nyugdíjjárulék-alapot képező kereset meghaladta-e a minimálbér összegét, vagy sem. A jogosultsági idő tekintetében arányos szolgálati idő számítására nem, arra kizárólag a nyugellátás mértékének megállapításakor kerül sor.

Hirdetés

Szeretném tájékoztatni továbbá, hogy amennyiben az érintett személy nem rehabilitációs ellátásban, hanem rehabilitációs járadékban részesült, és ezen járadék mellett folytatott keresőtevékenységet, úgy abban az esetben a keresőtevékenysége alapján további szolgálati időt nem szerezhetett, mivel a járadék saját jogú nyugellátásnak minősült. Ezen keresőtevékenysége alapján a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnövelésre szerezz jogosultságot, amely növelés iránti igény érvényesítésére a majdani nyugdíjazásakor kerülhet sor.

Végezetül tájékoztatom, hogy a munkaviszony alatti táppénzes időszak is figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként, hiszen ezen időszak alatt az érintett személy valójában munkaviszonyban állt. Jogosultsági időként a munkaviszony megszűnését követően fennállt, úgynevezett passzív jogú táppénz időtartamát nem lehet figyelembe venni, függetlenül azon tényt, hogy az az általános szabályok szerint egyébként szolgálati időnek számít.

Forrás: adozona.hu

Hirdetés

Hozzászólások:

Hirdetés