Fantasztikus hír! Elindult a jogsi támogatási program, A és B kategóriás jogosítványra! 50 ezer forintos KÉSZPÉNZES támogatás igényelhető A, B JOGOSÍTVÁNYRA! 50 ezer forint, amit ajándékba adnak jogosítványra, vezetési órákra, elméletre, KRESZ-re stb! Itt nézz utána:

Hirdetés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás nem jár automatikusan igényelni kell és nem is mindenhol van az országban.Arról, hogy az önkormányzat ad-e ilyen támogatást saját maga dönthet, úgy ahogyan arról is, hogy milyen feltételekkel biztosítja ezt a támogatást, illetve mekkora összegen!Van olyan önkormányzat, akik 50 ezer forinttal járulnak hozzá az ott lakók jogosítványának megszerzéséhez, ami nem is olyan kevés pénz!Akár a jogosítvány 30%-át is fedezheti!

Érdemes tájékozódni mindenkinek a helyileg illetékes önkormányzatnál, hogy náluk létezik-e a támogatás!

Hirdetés

Mi most bemutatunk néhány példát >>>

Jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban

Az önkormányzat a kerületben legalább egy éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók részére az érettségi letételéig a „B” típusú jogosítvány megszerzéséhez 50.000,- forint/fő összegben támogatást nyújt.

A kérelem benyújtásakor igazolni kell az alábbiakat:a) legalább egy éves Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,b) a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla,c) iskolalátogatási igazolás,d) fél évnél nem régebben kiállított B kategóriás vezetői engedély bemutatása.

Az eljárás kérelemre indul. Az ügyirat érkezésekor, valamint az eljárás minden szakaszában az ügyintéző a mindenkori hatályos jogszabály(ok) alapján megvizsgálja, hogy illetékes-e az ügyben eljárni, illetve van-e hatásköre az intézkedésre. Amennyiben illetékességének vagy hatáskörének hiányát állapítja meg, az ügyiratot haladéktalanul – de legkésőbb 8 napon belül – átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez, melyről a kérelmezőt (bejelentőt) és egyéb érintetteket értesíti. Amennyiben azt állapítja meg az ügyintéző, hogy az ügyben a csoportnak illetékessége és hatásköre is van, megvizsgálja a kérelmet, hogy a jogszabály(ok) által előírt mellékletek, szükséges iratok, igazolások rendelkezésre állnak-e.

Hirdetés

Hiányos beadvány esetén, határidő kitűzésével az ügyintéző felhívja az ügyfelet a hiány pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, és a határidő meghosszabbítását sem kérelmezte, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján dönt. Abban az esetben, ha kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor részére a kérelmezett támogatás megállapításra kerül a jogszabályban meghatározottak szerint. Amennyiben kérelmező a jogosultsági a feltételeknek nem felel meg, akkor kérelme elutasításra kerül. Hivatal a döntését minden esetben a kérelmező részére az általa megadott postacímre megküldi. A megállapított támogatást, igény szerint postai úton folyósítja vagy bankszámlára utalja.

Terzévárosban 2015-ben még volt ilyen támogatás, frissebb adatot nem találtunk, elképzelhető, hogy most is van!

ÉRDEMES UTÁNAJÁRNI! Akkor ilyen feltételekkel lehetett pénzt kapni >>>

A JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS TÁMOGATÁSÁRÓL

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata a terézvárosi illetőségű diákok számára társadalmi és szociális helyzettől függetlenül támogatást nyújt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez. A hozzájárulást, amelynek összege 50 000 Ft, az a tanuló kaphatja, aki

– a vezetői engedély megszerzését biztosító tanfolyam megkezdésétől közép- vagy felsőfokú nappali oktatásban, ill. képzésben tanulmányokat folytat és

– a tanfolyam megkezdésétől a kérelem benyújtásáig terjedő időszakban az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett.

Hirdetés

Hozzászólások: