Figyelem! Ezekben az esetekben nem kell fizetni, ha megbüntetik gyorshajtás miatt

Hirdetés

Néhány esetben mentesülni lehet a gyorshajtás miatt kiszabott bírság megfizetése alól.

Gyorshajtás esetén általában közigazgatási eljárás indul, kivéve, ha a helyszínen megállítják a sofőrt. A közigazgatási eljárás során a rendőrség az elkészített fényképfelvételekre és a gépjármű-nyilvántartás adataira támaszkodik.

Hirdetés

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság objektív jellegű szankció, vagyis a bírságot a gépjármű üzembentartójával szemben szabják ki. A rendőrség az eljárás során nem nyomoz az elkövető kilétének megállapítása iránt, a bírság összege pedig jogszabályban rögzített, a rendőrség azt még méltányosságból sem mérsékelheti.

A GYORSHAJTÁSI BÍRSÁG ALÓLI MENTESÜLÉS AZONBAN LEHETSÉGES – áll a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító közleményében. Az egyik mentesülési ok, ha azt a gépjárművet, amivel a szabályszegést elkövették, még A SZABÁLYSÉRTÉS ELŐTT ELLOPTÁK AZ ÜZEMBENTARTÓTÓL. Ebben az esetben a mentesüléshez az is szükséges, hogy az üzembentartó a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően feljelentést tegyen a rendőrségen.

A bírság megfizetése alól AKKOR IS MENTESÜLHET AZ ÜZEMBENTARTÓ, HA MEGFELELŐEN TUDJA IGAZOLNI, HOGY GÉPJÁRMŰVÉT KÖLCSÖNADTA, és a szabályszegést a kölcsönzés időtartama alatt követték el. Az üzembentartónak ugyanakkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia a kölcsönbe adás tényét.

Hirdetés

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát), az üzembentartó és a használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét. Továbbá azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzembentartótól átvette.

Ha az üzembentartó megfelelően tudja bizonyítani, hogy nem ő követte el a gyorshajtást, úgy a rendőrség a bírságot a gépjármű tényleges használójával szemben fogja kiszabni.

Hirdetés

Hozzászólások: