Itt a vége! Szombattól vége lehet a black fridayes ártrükközéseknek! Itt vannak a részletek:

Hirdetés

2022. május 28-ával módosul az árak feltüntetésére vonatkozó szabályozás. A cél a fogyasztók jobb tájékoztatása. A változás értelmében árcsökkentés bejelentésekor – azaz akció kihirdetésekor – a vállalkozásnak az akciós ár mellett meg kell jelölnie az adott termék meghatározott szempontrendszer szerinti korábbi árát is.

Hirdetés

2022. május 28-án módosulni fog a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet („Rendelet”). A változtatás az uniós jognak való megfelelés érdekében történt, módosításra került ugyanis az új szabályozás alapjául szolgáló 98/6/EK irányelv. A Bizottság megállapította: az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságát veszélyezteti a tudatosságnak a kereskedők és fogyasztók körében tapasztalható hiánya.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény eddig is előírta, hogy az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlata szerint ez a kötelezettség azt is jelenti, hogy fel kell tüntetni az eredeti eladási árat, a kedvezmény mértékét, továbbá szerepelnie kell a tájékoztatásban a fogyasztó által ténylegesen fizetendő végső árnak is.

Hirdetés

A Rendelet most új, egyértelmű normákat ad az árfeltüntetéssel kapcsolatosan. Ha a vállalkozás akciót hirdet, úgy köteles megjelölni a korábbi, azaz az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat is. Az, hogy mi minősül a termék „korábbi árának”, az a következők szerint határozható meg:

Főszabály szerint a „korábbi ár” a terméknek az akció meghirdetését megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ára.
Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely időszak nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.
Abban az esetben, ha az árcsökkentés mértéke folyamatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár.
Ezek a szabályok a Rendelet szerint nem vonatkoznak a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.

Hirdetés

Az új normák alkalmazására már sor került a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) egy idei, 2021. májusi határozatában. Ebben egy webshop vállalta, hogy alkalmazni fogja a Rendelet fenti szabályait annak ellenére, hogy azok a GVH határozat meghozatalakor még nem voltak hatályosak. Vállalta továbbá, hogy az ármeghatározás szabályait az általános szerződési feltételek között rögzíteni fogja.

A részletes vállalások körében az szerepel, hogy bármely promócióban kínált árengedmény alkalmazásakor a korábbi árat fogja referenciaárként használni, és a korábbi árat az árcsökkentés valamennyi kommunikációjában fel fogja tüntetni, akként, hogy a korábbi ár áthúzott árként jelenik meg, és a kedvezményes ár kerül kiemelésre. Feltüntetésre kerül továbbá a fogyasztónak biztosított kedvezmény mértéke is (%-ban vagy értékben kifejezve). A korábbi ár a Rendelet szabályai szerint kerül meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy a GVH álláspontja szerint az árpolitika kapcsán a vállalt intézkedések megfelelnek a vállalattal szemben támasztott előírásoknak, a szabályok ilyen tartalmú értelmezése megfelel a jövőbeli hatósági gyakorlatnak.

 

Forrás: retivarszegipartners.hu

Hirdetés

Hozzászólások: