Itt vannak az új karanténszabályok – 600 ezer forint lehet a bírság

Hirdetés

A kormányhivatalok helyett a rendőrség hatáskörébe utalja a kormány új javaslata a hatósági házi karantén elrendelését a határátlépők esetében. A Semjén Zsolt által benyújtott jogszabály-tervezet szerint
a Magyarországra érkezőnek a határellenőrzést végző rendőri szervnek kell tájékoztatást nyújtania annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog.

A határellenőrzéskor a rendőri szerv rögzíti a határátlépés pontos idejét, valamint a karanténkötelezett adatait, a karanténlakás címét, az érintett személy telefonszámát és elektronikus levelezési címét. A fenti adatokat a karanténkötelezett a rendőrség honlapján a Magyarországra történő belépést megelőző 24 órával korábban is közölheti, valamint a karanténlakás címét is bejelentheti. Ekkor a határon csak az adatok összevetése történik meg.

Hirdetés

A karanténkötelezett a Magyarországra történő belépést követően köteles közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedni, a karanténlakáson a határon megkapott jelölést mindenki által jól láthatóan elhelyezni. Új elem, hogy amennyiben a hatósági házi karantén betartásának ellenőrzésére szolgáló szoftver (a továbbiakban: karanténszoftver) telepítésének feltételei rendelkezésre állnak és a karanténkötelezett megfelelő eszközzel rendelkezik, akkor a karanténkötelezett a karanténlakásba történő megérkezésekor köteles a karanténszoftvert telepíteni és azt a hatósági házi karantén ideje alatt használni.

A határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett adatait, valamint a Magyarországra történő belépés pontos idejét és helyét a Magyarországra történő belépést követő 8 órán belül a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére átadja. A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártáig csak a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés tudomásulvételét követően, orvos utasítására, illetve sürgősségi betegellátás igénybevétele, valamint életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén hagyhatja el.

Hirdetés

Arra is mód van, hogy a hatósági házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálatra is elmehessen a karanténba kerülő, de ezt az igazolt mintavétel előtt 24 órával elektronikus úton be kell jelenteni a rendőrségnek, s meg kell várni az elektronikus visszaigazolást.

A vizsgálat alapján történő mentesülést szintén elektronikus ügyintézés keretében lehet kérni a rendőrségtől.

A karanténszabályok ellenőrzését elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabály megsértése 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedő bírság szabható ki. A bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb jogsértések esetén is kiszabható. Az azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 ezer forint lehet.

Forrás: vg.hu

Hirdetés

Hozzászólások: